wycena nieruchomosci - operat szacunkowy
 Operat Szacunkowy nieruchomości to formalna, pisemna opinia biegłego w sprawie wartości rynkowej danej nieruchomości, która ma na celu dokładne określenie jej wartości. Operat Szacunkowy jest dokumentem, na podstawie którego dokonywane są transakcje kupna lub sprzedaży, dziedziczenia, rozdzielania majątku, podziałów majątkowych itp. Jest to bardzo ważny dokument w przygotowaniach do wszelkich transakcji na rynku nieruchomości.

Kiedy warto zrobić Operat Szacunkowy nieruchomości?


Operat Szacunkowy nieruchomości warto wykonać w momencie, kiedy chcemy sprzedać bądź kupić nieruchomość, a także w przypadku dziedziczenia, podziałów majątkowych, leasingu nieruchomości lub wtedy, gdy musimy ustalić wartość w celu sporządzenia bilansu.

Warto pamiętać, że wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości jest obowiązkowe w niektórych przypadkach. Dotyczy to na przykład sytuacji, kiedy chcemy otrzymać kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Wtedy bank jako zabezpieczenie dla swojego kredytu musi mieć dokument potwierdzający wartość nieruchomości.

Metody szacowania wartości nieruchomości


Metody szacowania wartości nieruchomości są różne i zależą od charakteru nieruchomości. Duże znaczenie mają m.in. rodzaj i typ nieruchomości, lokalizacja, stan techniczny, liczba pokoi, metraż, siła nabywcza potencjalnych nabywców itd. Jedną z powszechnie stosowanych metod szacowania wartości nieruchomości jest metoda porównawcza, która polega na porównaniu ceny oferowanej z cenami podobnych nieruchomości, które zostały sprzedane w regionie w analogicznych okolicznościach (w tym czasie i tej samej lokalizacji).

Kolejną popularną metodą jest metoda dochodowa, która polega na obliczeniu wartości nieruchomości poprzez oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z nią na przyszłość. Kolejną metodą jest metoda kosztowa, która opiera się na zsumowaniu wszystkich kosztów związanych z budową nieruchomości i jej wyposażeniem (koszty materiałów, robocizny, projektowania itd.).

W jaki sposób się wykonuje Operat Szacunkowy nieruchomości?


Operat Szacunkowy nieruchomości musi być wykonany przez specjalistę z dziedziny szacowania nieruchomości, bądź ekonomistę. Osoba ta analizuje dostępne informacje o nieruchomości (dane katastralne, geodezyjne, techniczne, dokumenty dotyczące kupna i sprzedaży, wyniki przeglądu technicznego, itp.) i na ich podstawie dokonuje szacowania wartości nieruchomości.

Po wykonaniu operatu szacunkowego nieruchomości, biegły wystawia opinie w formie pisemnej, która uwzględnia wszystkie najważniejsze informacje dotyczące szacowanej nieruchomości. W skład operatu szacunkowego nieruchomości wchodzą m.in.:

  • charakterystyka nieruchomości (typ nieruchomości, metraż, liczba pokoi, stan techniczny, lokalizacja, itp.)
  • opis metod szacowania wartości nieruchomości
  • uzasadnienie wybranej metody szacowania wartości nieruchomości
  • wynik operatu szacunkowego - określenie wartości nieruchomości


  • Podsumowując:
    Operat Szacunkowy nieruchomości to bardzo ważny dokument w procesach transakcyjnych na rynku nieruchomości. Powinien zostać wykonany przez specjalistę z dziedziny szacowania nieruchomości lub ekonomistę, który na podstawie analizy dostępnych informacji dokona szacowania wartości nieruchomości.
    Metody szacowania wartości nieruchomości są różne i zależą między innymi od charakteru nieruchomości, jej lokalizacji oraz stanu technicznego. W skład operatu szacunkowego nieruchomości wchodzą informacje takie jak charakterystyka nieruchomości, opis metod szacowania wartości, uzasadnienie wybranej metody oraz wynik operatu szacunkowego. W niektórych sytuacjach wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości jest obowiązkowe, na przykład kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny.