oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe
Oświadczenie o przeznaczeniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe to ważny dokument, który pozwala wykorzystać dochód z powyższej transakcji na inwestycje mieszkaniowe. W niniejszym artykule przedstawimy procedurę i zasady dyktujące sporządzenie oświadczenia o przeznaczeniu środków z tytułu sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Czym jest oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe?


Oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe to dokument, który potwierdza zamiar wykorzystania uzyskanego dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Jest to deklaracja, że środki finansowe będą wykorzystane na konkretny cel. Dzięki temu można uzyskać zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości, który wynosi 19%. W przypadku braku komunikatu o przeznaczeniu środków, Krajowa Informacja Skarbowa uważa, że dochód powinien być opodatkowany ryczałtem lub podatkiem dochodowym.

Kiedy należy sporządzić oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe?


Oświadczenie powinno zostać sporządzone przed zakończeniem roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Oznacza to, że jeśli nieruchomość została sprzedana w 2021 roku, oświadczenie należy sporządzić przed końcem tego samego roku podatkowego, czyli do 31 grudnia 2021 roku. Warto pamiętać, że oświadczenie nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić rozliczenie dochodu z podatkiem.

Jakie zasady trzeba spełnić, aby móc wykorzystać zwolnienie z podatku?


Aby móc uzyskać zwolnienie z podatku przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Po pierwsze, nieruchomość musi zostać sprzedana po 5 latach od momentu jej nabycia. Innymi słowy, nie można wykorzystać zwolnienia z podatku od razu po zakupie nieruchomości. Po drugie, uzyskany dochód ze sprzedaży musi zostać przeznaczony na cele mieszkaniowe - np. zakup nowej nieruchomości lub remont mieszkania. Po trzecie, należy sporządzić oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe przed zakończeniem roku podatkowego.

Jakie informacje powinno zawierać oświadczenie?


Oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe powinno zawierać następujące informacje:

 • Dane osobowe sprzedającego – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
 • Dane dotyczące sprzedanej nieruchomości – adres, obręb ewidencyjny, numer księgi wieczystej oraz informacje o sposobie nabycia.
 • Wartość nieruchomości – kwota uzyskana ze sprzedaży.
 • Cel przeznaczenia środków finansowych – dokładne informacje dotyczące wykorzystania uzyskanego dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.
 • Oświadczenie o niezbyciu nieruchomości w ciągu 5 lat – deklaracja, że w przypadku przeznaczenia dochodu na cele inn niż mieszkaniowe, zobowiązuje się do zapłacenia podatku.


 • Jak sporządzić oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe?


  Sporządzenie oświadczenia o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe jest prostym procesem i można to zrobić samodzielnie. Można skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie lub poprosić o pomoc księgowego lub doradcę podatkowego. Najważniejsze jest, aby oświadczenie zawierało wszystkie niezbędne informacje.

  Wzór oświadczenia

  Jednym z serwisów na których możemy znaleźć wzór druku jest Money.pl (link do wzoru) Niestety jest on płatny i na dzień 26 czerwca 2023 wynosi 11.07 z VAT.

  Jakie dokumenty należy załączyć do oświadczenia o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe?


  Do oświadczenia o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe należy załączyć dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości oraz dowody zakupu nieruchomości, które mają być sfinansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży. W przypadku remontu mieszkania, należy przedstawić faktury lub rachunki za materiały budowlane oraz usługi remontowe.

  Oświadczenie o przeznaczeniu dochodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe to ważny dokument, który pozwala uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości oraz wykorzystać uzyskany dochód na cele mieszkaniowe. Aby uzyskać zwolnienie z podatku, należy złożyć oświadczenie przed zakończeniem roku podatkowego i spełnić kilka ważnych warunków. Warto pamiętać, że oświadczenie nie jest obowiązkowe, ale może ułatwić rozliczenie dochodu z podatkiem oraz chroni przed nieprzyjemnymi konsekwencjami ze strony Krajowej Informacji Skarbowej.