Protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem sporządzanym w celu potwierdzenia faktu przekazania nieruchomości od właściciela do najemcy lub kupującego. Protokół ten jest szczególnie ważny w przypadku wynajmu mieszkań lub domów, gdyż stanowi podstawę dla wszelkich działań wynikających z umowy najmu. Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego umożliwia bowiem wyraźne określenie stanu nieruchomości przed i po jej wynajmie, a w przypadku sprzedaży – pozwala na wykrycie wszelkich uszkodzeń, wad i usterek.

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?


Protokół zdawczo-odbiorczy jest pisemnym potwierdzeniem, zawierającym szczegółowy opis stanu technicznego, wyposażenia i stanu prawnego nieruchomości, którą właściciel przekazuje w ręce najemcy lub kupującemu. Dokument ten jest sporządzany w momencie przekazania nieruchomości i stanowi formalny dowód na to, że nieruchomość została przekazana w określonym stanie technicznym oraz wyposażona w określone urządzenia i sprzęty.

Kiedy powinien być sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy?


Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być sporządzony w momencie przekazywania nieruchomości od właściciela do najemcy lub kupującego. Dokument ten musi być sporządzony w sposób kompletny i dokładny, tak by umożliwić właściwą wycenę ewentualnych szkód i usterek.

Wzory pdf do pobrania


protokol zdawczo odbiorczy lokalu
  1. Wzór wypełnionego protokołu dostępny jest na stronie: https://zarzadzaniewynajmem.pl/umowy/protokol-zdawczo-odbiorczy-mieszkania.pdf.
    Druk edycyjny w formacie doc – pobierz
  2. Protokół przekazania lokalu użytkowego: gov.pl
  3. Protokoły zdawczo odbiorcze nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych: kzn.bip.gov.pl
 

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?


1) Dane identyfikacyjne nieruchomości
Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać dane identyfikacyjne nieruchomości, takie jak: adres, numer mieszkania lub domu, powierzchnia użytkowa, rodzaj pomieszczeń (kuchnia, łazienka, pokój), liczba pokoi, piętro.

2) Opis stanu technicznego
W protokole zdawczo-odbiorczym powinna znajdować się dokładna charakterystyka stanu technicznego nieruchomości. Należy wymienić wszystkie istotne elementy wyposażenia i sprzętu, takie jak: meble, armatura, sprzęt AGD, instalacje, urządzenia grzewcze lub klimatyzacyjne, okna i drzwi.

3) Opis stanu prawnego
Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać także opis stanu prawnego nieruchomości. Należy w nim uwzględnić wszelkie istotne aspekty przepisów prawa, takie jak: status prawny budynku, rodzaj umowy najmu lub sprzedaży, nazwisko właściciela i kupującego, data zawarcia umowy.

4) Opis stanu czystości i porządku
W protokole powinien się znaleźć również opis stanu czystości i porządku nieruchomości. Powinno się w nim szczegółowo opisać stan poszczególnych pomieszczeń i sprzętu, tak by wynajmujący lub kupujący miał pełny wgląd w stan przekazywanej nieruchomości.

5) Opis ewentualnych usterek i wad
Protokół zdawczo-odbiorczy powinien uwzględniać także opis ewentualnych usterek i wad nieruchomości. Należy tu wymienić wszelkie nieprawidłowości w instalacjach, uszkodzenia mebli czy urządzeń.

Protokół zdawczo-odbiorczy jest nieobowiązkowym dokumentem, warto go jednak sporządzić aby uniknąć wielu nieprzyjemnych niespodzianek które mogą wyniknąć podczas przekazania nieruchomości.