Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest jednym z najczęściej składanych wniosków do sądów rejonowych. Hipoteka jest obciążeniem nieruchomości, która powoduje ograniczenie w dysponowaniu nią przez właściciela. Zanim będzie mógł on sprzedać nieruchomość, musi spłacić dług zabezpieczony hipoteką. Zdarza się jednak, że po spłaceniu zobowiązania hipoteka pozostaje w księdze wieczystej. W takiej sytuacji, by pozbyć się obciążenia, należy złożyć wniosek o jego wykreślenie z księgi wieczystej.

Podpowiadamy jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, jak wygląda procedura i jakie są wymagane dokumenty.

Sprawdzenie księgi wieczystejPrzed złożeniem wniosku o wykreślenie hipoteki, należy dokładnie przeanalizować wpis w księdze wieczystej pod numerem hipoteki. Wpisy te stanowią dokumentację prawną, która składa się z trzech części – części pierwszej, drugiej i trzeciej, a także ewentualnych skarg i wniosków.

Zebranie dokumentówAby móc złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, należy przygotować szereg dokumentów, między innymi:

- akt notarialny potwierdzający spłatę całkowitej kwoty zadłużenia,
- dokumenty, które potwierdzają poniesione koszty związane z hipoteką,
-oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Wniosek, czyli formularz KW-WPIS


wniosek o wykreslenie hipoteki kw-wpis

 

Pobierz dokument ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: https://arch-bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kw/formularze/nowe2016/zalacznik---wniosek-o-wpis-w-ksiedze-wieczystej-kw-wpis.pdf
Wniosek można złożyć bezpośrednio w sądzie rejonowym, w którym prowadzona jest księga wieczysta danej nieruchomości. Wniosek powinien być obszerny i dokładnie opisany, zawierać powód wykreślenia hipoteki oraz wszelkie informacje dotyczące hipoteki i wpisu w księdze wieczystej.

Opłata przedwnioskowaNależy też uiścić opłatę przedwnioskową, której wysokość ustala przepis. Zależnie od instytucji, która udziela kredytu, może być ona pobrana od osoby wnioskującej, która ma obowiązek dokonania wpłaty.

Uzyskanie odpowiedzi z sąduPo złożeniu wniosku i zapłaceniu opłaty przedwnioskowej, sąd rejonowy przystępuje do weryfikacji wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. W tym czasie sąd ma prawo zażądać dokumentów dodatkowych lub przeprowadzenie dodatkowych czynności, które przyczynią się do precyzyjnego wykreślenia wpisu.

Udzielenie odpowiedzi w postaci decyzjiJeśli wszystkie dokumenty zostały przedłożone i sąd prawidłowo przeanalizował wniosek o wykreślenie hipoteki, podejmie decyzję w postaci postanowienia, które zostanie wysłane pocztą lub przekazane osobiście do rąk wnioskodawcy. W tym pozwala złożyć wniosek, który przyczyni się do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest procedurą, która wymaga od wnioskodawcy precyzyjnego i dokładnego opisu sytuacji związanej z hipoteką oraz wniesienia odpowiednich dokumentów. Należy pamiętać, że przed złożeniem wniosku, warto dokładnie przeanalizować wpis w księdze wieczystej, aby uniknąć nieporozumień i niepotrzebnych opóźnień w procedurze. Po złożeniu wniosku i uzyskaniu decyzji sądu, hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej, co pozwoli na swobodne dysponowanie nieruchomością przez jej właściciela.