Wynajem lokalu jest jednym z najpopularniejszych sposobów korzystania z nieruchomości. To forma umowy, w której jedna strona, zwana najemcą, otrzymuje od drugiej, czyli wynajmującego, prawo do korzystania z lokalu za określoną opłatą. Często umowy te zawierane są na czas określony, co oznacza, że mają ustalony termin w którym wynajem dobiega końca.

Zdarza się jednak, że wynajmujący lub najemca chcą z niej zrezygnować przed czasem. W takiej sytuacji konieczne jest wypowiedzenie umowy, które musi zostać dokładnie przemyślane i zrealizowane zgodnie z przepisami. W poniższym artykule przedstawimy zasady wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony.

Wypowiedzenie umowy na piśmie


Wypowiedzenie umowy najmu musi odbyć się na piśmie. Zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie cywilnym, powinno to odbyć się za pośrednictwem listu poleconego lub za potwierdzeniem odbioru. Zaleca się jednak, żeby zastosować w tym celu przesyłkę poleconą bądź list wartościowy.

Termin wypowiedzenia


Termin wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony musi być dłuższy niż 3 miesiące. Oznacza to, że wniosek o rozwiązanie umowy w przyszłości powinien zostać złożony co najmniej trzy miesiące przed terminem końca umowy. W przypadku umów krótszych niż rok, zasady te reguluje Kodeks cywilny. Z kolei w przypadku umów powyżej roku najemca ma obowiązek przedłużenia ich o kolejny rok, chyba że wynajmujący nie zgodzi się na przedłużenie. Należy również pamiętać, że wypowiedzenie umowy może zostać przyjęte tylko na piśmie w sposób wymieniony powyżej.

Przewidywania strony najemnej


W przypadku wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony, wynajmujący ma obowiązek przewidzieć oczekiwania strony najemnej oraz jej możliwości. Musi wziąć pod uwagę na przykład fakt, że najemca będzie musiał znaleźć inne mieszkanie do wynajęcia, a także, że będzie musiał przenieść swoje mienie z jednego miejsca do drugiego. Wynajmujący powinien przewidzieć, że ten czas może być dla najemcy kłopotliwy i niekomfortowy. W końcu, wynajmujący powinien odpowiednio i samodzielnie sfinansować takie rzeczy jak sprzątanie lokalu po wynajmującym.

Polubowne rozwiązanie umowy


Każda umowa najmu zawiera klauzulę o możliwości jej rozwiązania drogą polubowną. Oznacza to, że strony same mogą umówić się na sposób i warunki rozwiązania umowy. Warto więc w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać problem w drodze porozumienia. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, należy pamiętać, że wcześniej wymienione zasady wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony będą obowiązywać w przypadku wydłużania okresu wynajmu. 


Wzory wypowiedzenia


wypowiedzenie umowy najmu

Źródło: Inewi.pl pobierz pdf i pobierz doc.

Podsumowując


Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony to czasem niezbędne rozwiązanie, musi być przeprowadzone zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem potrzeb obu stron umowy. Termin wypowiedzenia musi być dłuższy niż 3 miesiące, a samo wypowiedzenie musi odbyć się na piśmie. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość przejścia drogą polubowną i rozwiązania umowy w sposób, który będzie odpowiedni dla obu stron. Ostatecznie, wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony to proces, który musi być przemyślany i realizowany z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań wynajmującego oraz najemcy.