Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania to forma umowy, którą zawiera się przed właściwą umową sprzedaży nieruchomości. Ma ona za zadanie zapewnić stronie, która deklaruje chęć kupna lub sprzedaży, ochronę przed ewentualną rezygnacją ze strony drugiej. Umowa ta określa szczegóły transakcji takie jak cena, termin oraz warunki tej transakcji.

Moc prawna umowy przedwstępnej


Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania ma moc prawną i jest na równi z umową zawieraną pierwotnie. W konsekwencji jej złamanie zobowiązuje stronę do poniesienia odpowiedzialności prawnej. Umowa ta jest sporządzana na piśmie, pod rygorem nieważności.

Brak obowiązku sporządzenia


Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania nie jest obligatoryjna, lecz w wielu przypadkach korzystna dla obu stron. Często zdarza się, że ostateczna umowa sprzedaży zostaje podpisana po wielu zmianach warunków, czy też wynikających z ujawnionych w trakcie ich oczekiwań okoliczności. Umowa ta daje możliwość zabezpieczenia się przed konsekwencjami związanymi z brakiem wykonania umowy sprzedaży.

Co zawiera umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania


Podstawowym elementem umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania powinny być ustalenia co do warunków transakcji, które stanowią podstawę do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Są to przede wszystkim: 


- identyfikacja nieruchomości, której przedmiotem jest umowa (w tym jej lokalizacja, powierzchnia, numer ewidencyjny itp.);
- cena, określona wraz z terminem jej zapłaty i sposobem regulacji;
- komentarze odnośnie sposobu i terminu przekazania nieruchomości;
- uzgodnienia dotyczące kosztów transakcji (np. podatku od czynności cywilnoprawnych);
- uzgodnienia dotyczące dodatkowych kosztów, związanych np. z przygotowaniem nieruchomości do przekazania (np. koszty remontu itp.).

Wzór do pobrania


umowa przedwstepna sprzedazy nieruchomosci

 


Źródło: Gofin.pl - Pobierz pdf i w formacie edycyjnym doc.


Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania to istotna część procesu sprzedaży lub kupna nieruchomości. Zawarcie przedmiotowej umowy powinno chronić zarówno sprzedającego jak i kupującego przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z nie wykonania umowy. Umowa ta ma moc prawną, ale nie jest obligatoryjna. W jej treści powinny znaleźć się szczegóły dotyczące przedmiotowej transakcji, m.in. cena, termin, koszty oraz inne kluczowe warunki.