zmianyw w umowie najmu

Aneks do umowy najmu-co może obejmować ?

Aneksem można zmieniać jedynie tylko niektóre kwestie zawarte w umowie najmu. Należą do nich na przykład wysokość czynszu, obszar wynajmowanego lokalu (dodanie bądź odjęcie pomieszczenia), zmiana lub bardziej szczegółowy wykaz obowiązków stron umowy, a także dodanie bądź odjęcie najemcy.

Co powinien zawierać aneks do umowy najmu?

Aneks do umowy najmu powinien zawierać dane osobowe obu stron umowy to jest najemcy i wynajmującego, oznaczenie umowy najmu (data zawarcia, numer), która będzie aneksowana oraz najważniejsza część, czyli nowe brzmienie zmienianego paragrafu lub szczegółowy opis nowo dodanego paragrafu, lub punktu. W aneksie do umowy najmu warto zawrzeć również datę początkową, od której zmiana zacznie obowiązywać.

Aneks będzie ważny jedynie wtedy, gdy zostanie podpisany przez obie strony umowy, co jest równoznaczne z faktem, że obie strony umowy go zaakceptowały. Jeżeli wprowadzone zmiany nie są akceptowane przez którąkolwiek ze stron aneks do umowy najmu nie jest ważny. Warto również pamiętać o tym, że aneks powinien mieć taką samą formę jak umowa pierwotna. W przypadku, gdy umowa pierwotna została sporządzona i poświadczona notarialnie, to taka sama procedura powinna odbyć się z aneksem do umowy najmu lokalu.

Tworząc dokument aneksujący umowę najmu lokalu nie musimy powtarzać wszystkich paragrafów, które nie zostają zmienione, a jedynie te, których zmiany bądź usunięcie dotyczą. Aneks do umowy najmu lokalu stanowi integralną część wraz z pierwotną umową najmu. Domniemywa się, że pozostałe ustalenia stron zawarte w umowie najmu nie ulegają zmianie, jednak warto również w aneksie zastosować taki dopisek, który będzie przypominał o tym fakcie obu stronom umowy. Sporządzając aneks warto zastanowić się nad wprowadzeniem innych ewentualnych zmian, aby nie tworzyć ogromnej ilości aneksów do umowy najmu, choć ograniczenie liczbowe nie obowiązuje, ale może wprowadzać chaos w dokumentacji.

Po sporządzeniu aneksu do umowy najmu, a przed jej podpisaniem warto sprawdzić teksty obu umów, tak aby żadne paragrafy nie wykluczały się nawzajem, bądź nie stanowiły zbędnego powielenia.

Każda sytuacja aneksowania umowy jest inna i jest uzależniona od jej przyczyny. Najczęstszymi powodami do aneksowania umów najmu są podwyżka czynszu i dodanie najemcy. 

Sporządzenie prawidłowego aneksu do umowy najmu lokalu może stanowić nie lada wyzwanie, dlatego warto skorzystać z pomocy jednego z gotowych wzorów aneksów. 

aneks

 

Jedną ze sprawdzonych stron, oferujących gotowe wzory aneksów do umów najmu jest Rynekmieszkaniowy.pl. Korzystając z tej strony zyskujemy możliwość pobrania ich w formacie doc i pdf.

Czy warto sporządzić aneks do umowy najmu

Oczywiście, jak najbardziej warto sporządzić aneks do umowy najmu lokalu. Bez względu na to, jak długo znamy osobę wynajmującą oraz jak wielkim darzymy ją zaufaniem to na potwierdzenie wprowadzonych zmian warto sporządzić odpowiedni aneks do umowy. Taki dokument stanowi dla obu stron dowód w razie ewentualnego sporu bądź dochodzenia roszczeń.